Neel Korteweg, geboren in Den Haag is een Nederlands kunstenaar. Ze woont en werkt in Amsterdam. Hoewel zij is opgeleid als beeldhouwer en architect (respectievelijk Rijksakademie van Beeldende Kunsten en Academie van Bouwkunst in Amsterdam), geniet zij vooral bekendheid door haar geschilderde oeuvre: veelal portretten en de menselijke gestalte.

Kortewegs fascinatie voor de kwetsbaarheid van zowel gezichten als lichamen toont een bewegelijke en vrije benadering die zich slecht laat vangen in termen als realistisch of abstract. Haar werk, dat zeker gekenschetst kan worden als figuratief, bezit ook een gelaagdheid die haar oorsprong heeft in zowel de Romantiek als in de twintigste-eeuwse tradities van de abstracte schilderkunst.

Ondanks dat Neel Korteweg vrij zelden met haar werk naar buiten treedt is het wel haar gewoonte om één keer per jaar vrienden en haar verzamelaars uit te nodigen voor een exclusieve atelier tentoonstelling met een specifiek thema. Meestal werk dat ze jaarlijks in Normandië maakt, over een bijzondere reis of over een ontdekking. Altijd begeleid door een door haar geschreven inleiding en vergezeld door unieke optredens van kunstenaars die zij bewondert. 

2022 – Erasmus en de klaproos
Tentoonstelling Neel Korteweg
Wouter De Bruycker Fine Arts & Gallery

In deze tentoonstelling, vertellen de schilderijen verhalen.

Een bijzondere opening van de tentoonstelling ‘Erasmus en de Klaproos’ : een dialoog tussen de schilder Neel Korteweg en de historicus Sandra Langereis over hetzelfde onderwerp.

Beiden bestudeerden tien jaar onafhankelijk van elkaar het werk en de wereld van Erasmus. Zelden zien we dat literatuur en beeldende kunst elkaar zo versterken.

Speciaal voor deze tentoonstelling ‘Erasmus en de Klaproos’ schiep Sandra met haar verhaal een verrassend beeld van de grote humanist en zijn intieme relaties met beminde vrienden.

16 geschilderde portretten en 36 inkttekeningen van Neel vertellen hierover.

Erasmus 35 jaar
Erasmus ziet jongen in Rome
Erasmus ziet jongen in Brugge

Pieter Gillis (1486-1533) stadsgriffier Antwerpen  ca.1526 De geliefde vriend van Erasmus en Thomas More die zijn boek Utopia aan hem opdroeg. Neel Korteweg schilderde Gillis in 2022 als ode aan de stad Antwerpen. Zij signeerde in het door More ontworpen Utopisch alfabet, acryl op linnen 40/40 cm. 

2019 – Zwaar Licht
Wouter De Bruycker Gallery, Antwerpen

Het citaat: “Ik ben bang dat als ze mijn demonen wegnemen, ook mijn engelen wegvliegen”, van Rainer Maria Rilke zet haar aan het denken. Korteweg schildert een groot zelfportret waarin demonen en engelen uit haar werkjas ontsnappen.

Korteweg schildert op levensgroot formaat haar verlangen om te kunnen ontsnappen aan de zwaarte, in breedste zin. De zwaartekracht en de invloed ervan op het menselijk lichaam spleet een grote rol in haar schilderijen. Sleutewoorden voor dit werk zijn: vallen – vliegen – zweven – drijven. Verval van het menselijk lichaam noemt ze poetisch. Wie is de grootste beeldhouwer, de zwaartekracht of de tijd? vraagt ze zich af.