Met werk van Linda Bollens, Lucy Dewit, Griet Dupré, Hubert Huysman, Milica Jovanovic, Bernadette Lefevere, Vera Stoefs, Camille Truyffaut.

Klei is wat de kunstenaars in deze tentoonstelling heeft samengebracht. Aarde kneedbaar maken met water, blootstellen aan de lucht om te drogen en de vorm bestendigen door vuur. Wie met klei werkt, kent de verbindende kracht van de natuur. Maar hoe verrassend divers zijn de vormen en expressies die op deze manier ontstaan. 

 Beweging en verstilling, geraffineerde eenvoud en een explosie van kleur, een speels-surrealisme, precieuze intuïtie en breekbare impressies, een efemeer spel met het licht.  

 Wat deze kunstenaars verbindt is hun poging om hun immateriële werkelijkheid in een materiële vorm om te zetten.

Camille Truyffaut, Vera Stoefs, Griet Dupré, Lucy Dewit, Bernadette Lefevere, Hubert Huysman, Milica Jovanovic, Linda Bollens

Camille Truyffaut 

°1993, Namur

“In the past years Camille Truyffaut (b. Namur, 1993) has been collecting different objects and papers, which caught her eye. She then works on these by meticulously and playfully unveiling them, layering them or exposing them to light. She draws our attention to the beauty of ordinary objects, by creating a dialogue between these collected objects used in her work and the final artwork.

Her organic shaped ceramics are often combined with etchings printed on textile. These installations create subtle colored reflections when exposed to light.

Her series of works on paper are composed of pieces of cardboard which have been intentionally or unintentionally discolored by the light or the passage of time. These materials embody memory and stories which can be seen through the variations in colors and traces left behind.” (Text by Atena Abrahimia)

Bernadette Lefevere

°1968, Moeskroen

Academie SLAC Leuven, 2008

Werkt al 15 jaren als zelfstandige keramiste.

Al meermaals geselecteerd geweest voor internationale keramiek wedstrijden, o.a Mino (Japan) in 2014.

Haar werk uit zich in sculpturale vormen, opgebouwd met colombins, die te maken hebben met het menselijk lichaam, en ook weer niet. Ze creëert vormen die het lichaam suggereren, maar het niet als zodanig afbeelden. Ze wilt de klei laten dansen, en volgt de beweging die tussen haar handen ontstaat. 

Lucy Dewit

° 1963 ,Leuven

Academie SLAC Leuven, 2010

Lucy Dewit werd geboren in Leuven, groeide op tussen 2 culturen, het Frans op school en het Leuvens dialect thuis. Van kindsbeen af experimenteert ze met klei dankzij een vader die kunstenaar was. Deze expressievorm kwam terug op 40-jarige leeftijd, een beetje bij toeval herontdekt tijdens een opendeurdag in de academie van Leuven. Sindsdien leent keramiek zich voor allerlei fantasierijke creaties.

Ze beschrijft haar werk als surrealistisch – soms grappig, soms een beetje bizar. Het zijn composities, collages of 3-dimensionale assemblages.

Griet Dupré

° 1957, Brussel

Academie SLAC Leuven, 2010

Als ik terugkijk op mijn artistieke praktijk, zie ik een steeds terugkerende poging om intuïties die nog geen woorden hebben, uit te drukken. Bijna altijd blijkt klei het middel bij uitstek om die intuïties te vertalen. De materie gaat het begrip vooraf. Ik probeer vormen uit tot de overtuiging groeit dat ze voldoen. De betekenis wordt later duidelijk. Soms heel wat later. ea aperiam.

Hubert Huysman

° 1952, Leuven

Academie SLAC Leuven, 2001

Romaanse bouwkunst met etnografische elementen vormen de inspiratie voor mijn keramische containers, urnen en reliekschrijnen . Deze verstilde objecten bewaren herinneringen en koesteren het verleden.

Milica Jovanonic

°1960, Sarajevo/Bosnië

Academie SLAC Leuven, 2010

Al 20 jaar vertel ik mijn verhalen aan klei en ze neemt het op, als een goede vriend. Organische sculpturale vormen zijn resultaat van onze samenwerking. Matte, fel gekleurde glazuren die textuur van fluweel weergeven, versterken de emoties dat de vorm draagt. Zoals in een dagboek zonder woorden, vorm en kleur houden de herinneringen vast.

Linda Bollens

 °1963, Leuven

Academie SLAC Leuven, 2010

Linda Bollens (Leuven-B) werkt als keramist voornamelijk met porselein. Ze creëert een bewaarplaats voor persoonlijke geschiedenis en universele herinneringen van aards erfgoed. Met de natuur als onuitputtelijke inspiratiebron maakt ze fragiele werken en installaties. Lichtobjecten ontwerpt ze samen met haar partner.

Haar atelier ligt op een oude industriële site, verscholen van de stadsindrukken.

Vera Stoefs

° 1959, Elsene

Instituut voor Kunstambachten Mechelen, 1999

Vera Stoefs maakt porseleinen tafelservies met elegante hedendaagse vormen. Ze tilt alledaagse gebruiksvoorwerpen naar een blijvend niveau van schoonheid en verfijning. Inspiratie komt gedurende het maakproces. Ze draagt afwerking en vakmanschap hoog in het vaandel.